FUNDUSZE UE

Firma „LUMINEX” K. MROŻEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Promocja i internacjonalizacja oferty przedsiębiorstwa Luminex

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności – wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom wyróżniającej się oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Łączny budżet projektu wynosi 219 100 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 131 460 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.05.2023